תקנון שימוש באתר

מבוא

 1. אתר “MOR AMIRA” בכתובת moramira.com (להלן: “האתר“) הינו חנות וירטואלית למכירת תכשיטים (להלן: “המוצרים“) המופעל על ידי העסק מור אמירה, ע.מ. 021590559. 
 2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שתעשה על ידי גולשת באתר (להלן: “הלקוחה“) באמצעות כל מכשיר. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים מהאתר, מהווה את הסכמת הלקוחה להוראות התקנון. 
 3. לשם הנוחות בלבד, תקנון זה מנוסח בלשון נקבה אך מתייחס לשני המינים. 

תנאי שימוש

 1. הלקוחה מצהירה כי היא כשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות ושהיא עומדת בכל התנאים הבאים;
  1. ככל שתבוצע פעולה באתר על ידי לקוחה קטינה (מתחת לגיל 18) או לקוחה אחרת שאינה רשאית לבצע פעולה משפטית ללא אישור אפוטרופוס מטעמה, הרי שהלקוחה נדרשת ליידע את ההורה ו/או האפוטרופוס החוקי בדבר הוראות תנאי השימוש והתקנון ולקבל את אישורם והסכמתם לביצוע כל פעולה באתר. ההורה ו/או האפוטרופוס אחראים ליידע את הקטינה המעוניינת לגלוש באתר על ההוראות הקבועות בתנאי השימוש ולפקח על פעילותה. יודגש, כי כל פעולה אשר תבוצע באתר על ידי הקטינה מהווה הסכמה של הקטינה ו/או ההורה ו/או האפוטרופוס לתנאי השימוש והתקנון; 
  2. הלקוחה היא בעלים של כתובת דואר אלקטרוני (אימייל) תקפה;
  3. הלקוחה היא הבעלים של כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף ו/או אמצעי תשלום חוקי אחר. 
 2. מכירת המוצרים לא מיועדת למכירה סיטונאית ו/או למכירה חוזרת ובכלל אין לעשות שימוש באתר למטרות בלתי חוקיות. 
 3. שימוש באתר ו/או כל התקשרות עמו מחייבת למסור פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותך. 
 4. הנהלת האתר תשתדל לגרום לכך שהאתר ושירותיו יהיו זמינים תמיד. עם זאת לא ניתן להתחייב לזמינות רצופה נטולת תקלות. ככל שתהיה תקלה באתר, תפעל הנהלת האתר להחזירו לפעילות מהר ככל הניתן וכך גם במקרה של השבתה לצרכי תחזוקה. מובהר כי לא יינתן כל פיצוי כספי או זיכוי בשל הפסקת פעילות האתר, אף אם בשל כך יגרם ללקוחה ו/או לצד שלישי כלשהו נזק ישיר או עקיף כלשהו
 5. הנהלת האתר שומרת על זכותה למנוע גישה לשירותים מסוימים מלקוחה אשר לפי שיקול דעתם הבלעדית, ביצעה או ניסתה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה ו/או שיש בה כדי לפגוע בדרך כלשהי באתר ו/או במוניטין שלו
 6. מובהר כי אף שהנהלת האתר נוקטת באמצעים לאבטחת תוכן חשבון הלקוחה, היא אינה יכולה להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית. ללקוחה לא תהיה כל טענה כלפי העסק מור אמירה ו/או האתר בגין נזקים אשר יגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבונה.
 7. הלקוחה מתבקשת להודיע להנהלת האתר באופן מידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונה. 

רכישה והזמנת מוצרים

 1. מחירי המוצרים באתר נקובים בש”ח, כוללים מע”מ ולא כוללים דמי משלוח.
 2. האתר רשאי לעדכן ולשנות את המחירים על פי שיקול דעתו הבלעדי. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוחה בעת השלמת הליך ההזמנה.
 3. האתר רשאי להציע ו/או לפרסם ללקוחה הנחות והטבות לזמן מוגבל בהתאם לשיקול דעתו. ככלל, אין כפל הנחות.
 4. ניתן לרכוש מוצר טלפונית – להתקשר למספר הטלפון 052-3612964 ולמסור את הפרטים הנדרשים: שם קונה, כתובת למשלוח, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי ואופן קבלת המוצר/ים.
 5. רכישת מוצר באתר- תתבצע על ידי בחירת המוצר ומילוי פרטי ההזמנה, כגון: שם, כתובת, כתובת דוא”ל, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי ובחירת אופן קבלת התכשיט. חלק מהמוצרים דורשים בחירות נוספות, כגון: סוג הציפוי המבוקש, צבע ומידה.
 6. אישור סופי של ההזמנה (הטלפונית/ באתר) ישלח לכתובת הדוא”ל שנמסרה על ידי הלקוחה רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ואישור חברת האשראי, והכל בכפוף להמצאות המוצרים במלאי. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה ע”י חברת האשראי.
 7. ככל שהפריט לא ימצא במלאי, הלקוחה תעודכן בעניין ויוצעו לה פריט/ים חלופיים. ככל שהלקוחה אישרה את הפריט החלופי, הלקוחה תזוכה או תחויב בהפרש.
 8. במקרה בו אמצעי התשלום לא אושר ע”י חברת האשראי, תימסר על כך הודעה ללקוחה והיא תתבקש למסור אמצעי תשלום חלופי. בנסיבות אלו, הנהלת האתר אינה מתחייבת לשמור את ההזמנה של המוצר עבור הלקוחה. יודגש שהזמנה תטופל רק לאחר אישור אמצעי התשלום.
 9. יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים ומלאים במסגרת תהליך הרכישה למען הימנעות מתקלות. מסירת פרטים שגוים ביודעין מהווה הפרה של תנאי השימוש והתקנון ובנסיבות מסוימות יכול לגרום לנקיטת הליכים משפטיים נגד הלקוחה.אחריות מילוי/ מסירת הפרטים חלה על הלקוחה שמזמינה בלבד. הנהלת האתר לא אחראית על הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך, וכן לא תישא בכל הוצאה הקשורה לכך.
 10. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל הזמנות מלקוחה על פי שיקול דעתה הבלעדי ולא תהיה כל טענה ללקוחה אשר רכישתה המבוקשת לא התאפשרה או בוטלה.
 11. הלקוחה תידרש לבחור האם ברצונה לבצע משלוח או לאסוף בעצמה מעמדת התכשיטים בקניון רננים (בכפוף לפעילות הקניונים). משלוח בדואר רשום או באמצעות שליח כרוך בתשלום נוסף.
 12. התשלום באתר מתבצע באמצעות סליקה של כרטיס אשראי ו/או באמצעות PayPal (להלן: “אמצעי התשלום“).
 13. לאחר השלמת תהליך הרכישה וקבלת אישור אמצעי התשלום, תימסר ללקוחה המזמינה הודעה על אישור הרכישה. יובהר כי הנהלת האתר תחייב את אמצעי התשלום של הלקוחה בגין רכישת המוצר/ים מיד עם השלמת תהליך הרכישה באתר.
 14. עם סיום הליך הרכישה ישלח לדואר האלקטרוני של הלקוחה המזמינה מסמך הכולל את פרטי העסקה על פי חוק (להלן: “מסמך פרטי העסקה“). ככל ומסמך פרטי העסקה לא הועבר ללקוחה שהזמינה תוך 3 ימי עסקים, עליה לפנות ללא דיחוי לשירות הלקוחות של האתר.
 15. התמונות והסרטונים המוצגים באתר הינם להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצרים כפי שהם בתמונה ו/או בסרטונים לבין המוצרים בפועל. ככל שהתגלתה טעות כלשהי כגון בתיאור הפריט ו/או במחירו, הדבר לא יחייב את העסק מור אמירה ו/או אתר, ובכל מקרה האתר לא יישא באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט הנרכש. עם זאת, יובהר כי הנהלת האתר תעשה את מירב מאמציה על מנת להציג תמונות ומידע מדויק.

אספקת מוצרים

 1. לאחר השלמת הרכישה באתר ואישור אמצעי התשלום, המוצרים יסופקו ללקוחה באמצעות דואר ישראל ו/או חברת שליחויות ו/או על ידי איסוף עצמי מעמדת התכשיטים מור אמירה בקניון רננים ברעננה (בכפוף לפעילות הקניון) או מרעננה בתיאום מראש בטלפון: 052-3612964, הכל בהתאם לבחירת הלקוחה. עלות המשלוח יעודכן בדף הרכישה לפי בחירת הלקוחה. איסוף עצמי הינו ללא תשלום. החבילה תמתין בעמדת התכשיטים 7 ימים מיום ההודעה על הגעתה לעמדה.
 2. ככל שהלקוחה בחרה לבצע משלוח, יישלח המוצר ללקוחה באמצעות אמצעי השליחות הנבחר, לכתובת שסופקה על ידי הלקוחה.
 3. הנהלת האתר אינה מתחייבת לזמן המשלוח של המוצר שנרכש ולא תישא בכל אחריות במקרה של עיכוב אשר אינו נובע ממעשיה, לרבות כאמור במקרה של הזנת כתובת שגויה על ידי הלקוחה, במקרים בהם הלקוחה לא אוספת את המוצר תוך 7 ימי עסקים מיום קבלת הזימון מסניף הדואר ו/או במקרים הקשורים לפעילות של ספקים שונים ו/או מלאי המוצרים ו/או במקרים של “כוח עליון” ו/או מקרים אחרים אשר אינם בשליטתה, לרבות תקלות הנובעות מחברת השליחות או כל תקלה אחרת הנובעת ממחדל או מעשה של חברת השליחויות, אמצעי תחבורה או כל גורם אחר אשר אינו בשליטתו של האתר.
 4. יובהר, כי ככל שהנהלת האתר תציין זמן משלוח ביחס למוצר מסוים, מדובר בזמן משלוח משוער התלוי בזמינות המוצר במלאי, בדואר ישראל ו/או בחברת השליחויות.
 5. מדיניות הגוף המשלח באמצעותו תבוצע ההובלה יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את הלקוח.
 6. במקרים בהם הלקוחה סימנה שהיא מעוניינת במשלוח, אך חברת השליחויות אינה מספקת שירות לכתובת שסופקה על ידי הלקוחה, המשלוח יעשה באמצעות דואר ישראל ו/או כל גורם אחר לשיקול הנהלת האתר. ככל ועלויות המשלוח ישתנו בעקבות זאת, האתר יידרש להסכמת הלקוחה.
 7. עלות המשלוח למשלוחים לחו”ל ישתנו בהתאם למדינת היעד בתהליך ההזמנה ו/או בפנייה נפרדת להנהלת האתר.
 8. ככל והלקוחה תרצה בביטוח, עלויות הביטוח יחולו עליה ובכל מקרה לא תישא באחריות לביטוח המשלוח ו/או לפגמים שיוצרו במהלך המשלוח.
 9. מקרה בו התקבל אישור מהלקוחה להניח את המשלוח ליד הדלת או בארון החשמל, עסק מור אמירה/ האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ו\או אובדן או נזק עקיף או תוצאתי אחר מסוג שהוא שיגרמו למשלוח כתוצאה מכך.

מדיניות החזרות וביטולים

 1. ביטול עסקה (זיכוי/ החזר כספי) יעשה רק על ידי הלקוחה (גם אם מיענה את המשלוח לאחר) בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).
 2. ביטול עסקת רכישת המוצר יתאפשר תוך 14 יום מקבלת המוצר.
 3. הביטול יעשה על ידי שליחת הודעת ביטול של הלקוחה לכתובת הדוא”ל support@moramira.com ושליחת המוצר תוך 14 יום מקבלת המוצר, לכתובת נעמי שמר 24, דירה 4, רעננה עבור מור אמירה או הבאתו לעמדת התכשיטים מור אמירה ברננים (בכפוף לפעילות הקניון ובתיאום מראש מול שירות הלקוחות), באריזתו המקורית וכנגד קבלה/ פתק החלפה, כל זאת לאחר שנבדק ונמצא שלא נפל במוצר כל פגם ולא נעשה בו שימוש.
 • מוצרים שנרכשו בהנחה כלשהי/ מבצע- ביטול עסקת רכישת המוצר יתאפשר תוך 5 ימים מיום קבלת המוצר בהתאם להנחיות בסעיף 3 לעיל.
 1. הודעת הביטול צריכה לכלול את פרטי הלקוחה הבאים: שם, מספר ת.ז., מספר הזמנה וסיבת הביטול/ בקשה לזיכוי.
 2. הודעה על ביטול עסקה על ידי האתר תימסר ללקוחה באמצעות הדואר אלקטרוני לכתובת אשר נמסרה על ידה.
 3. החזר כספי בשל ביטול עסקה, ייעשה באמצעות זיכוי כספי שיועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה או שיינתן כקרדיט לרכישה באתר בלבד, בהתאם לבחירת הלקוחה במסגרת הליך ביטול העסקה.
 4. ההחזר הכספי יבוצע בניכוי דמי ביטול בגובה 5% משווי העסקה (לא כולל עלות המשלוח) או 100 ₪- לפי הנמוך מבין השניים. הזיכוי יתבצע על אותו אמצעי תשלום שנמסר על ידי הלקוחה בהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
 5. על אף האמור לעיל, לקוחה שביצעה עסקה לרכישת מוצר באתר ושילמה באמצעות כרטיס “דיירקט”, וביקשה לבטל את העסקה והיא זכאית לכך בהתאם לתקנון זה, תזוכה בכרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר אשר תמסור לחברה לצורך כך ויהיה מקובל על החברה (יש לקחת בחשבון שזמן הזיכוי עלול להתארך). בנוסף, הלקוחה יכולה לבקש חלף ההחזר הכספי, קרדיט לרכישה באתר.
 6. הנהלת האתר מחויבת לספק ללקוחה מוצרים תקינים. על הלקוחה לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ולדווח מיד, ולא יאוחר מ- 14 יום מיום קבלת המוצר, להנהלת האתר על כל אי התאמה או פגם. הדיווח יתבצע באמצעות פנייה לדוא”ל בכתובת support@moramira.com. יש לאפשר להנהלת האתר לתקן את הפגם ו/או אי ההתאמה ולהחליף את המוצר הפגום במוצר תקין שיישלח לאחר החזרת המוצר הפגום. במידה ואי ההתאמה או הפגם לא ניתנים לתיקון ו/או במידה והלקוחה סירבה להצעת הנהלת האתר, לא ייגבה מהלקוחה דמי ביטול כלשהם וכספה יוחזר לה במלואו לאחר שתשלח את המוצר לכתובת: נעמי שמר 24, דירה 4, רעננה עבור מור אמירה, והמוצר הפגום יתקבל על ידי הנהלת האתר ויאושר שהוא אכן פגום.
 7. בהתאם לחוק, הזכות לביטול עסקה לא תחול על מוצרים שהוזמנו והורכבו במיוחד בעבור הלקוחה בשל הזמנה, מוצרי חריטות וכל מוצר מזהב טהור.
 8. הנהלת האתר לא תאפשר ביטול עסקה ולא תהא אחראית לכל נזק או חבות במקרים של חשיפת המוצר לתנאים סביבתיים חריגים אשר אינם תואמים שימוש סביר במוצר ו/או הנחיות השימוש ככל וישנן.
 9. מובהר כי הזיכוי על מוצר שנרכש במחיר מבצע ו/או הנחה כלשהי יהיה על סכום בשווי זהה לשווי המחיר בו נרכש המוצר בפועל (כלומר שווי מחיר המבצע).
 10. הנהלת האתר אינה אחראית לאובדן ו/או פגם שנפל במהלך משלוח המוצר. האחריות על החזרת המוצר תחול על הלקוחה בלבד.
 11. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל, במקרים מסוימים, הזמנה, לרבות, אך לא רק, במקרים הבאים: במידה ותימצא טעות, לרבות טעות אנוש בפרטי המוצר, מאפייניו, מחירו וכיו”ב כפי שהופיעו באתר; במידה שיתגלה כי הזמנת המוצר נעשתה בניגוד להסכם ו/או בניגוד לתנאי השימוש ו/או תוך פגיעה בצד שלישי; במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה, טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החנות, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, מגפות, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של האתר.
 12. יובהר, כי לעניין רכישה באתר זה, עמדת מכירת התכשיטים מור אמירה בקניון רננים תשמש כעמדה להחזרת מוצרים שנרכשו באתר או איסוף מוצרים שנרכשו באתר ו/או איסוף תיקון שבוצע על תכשיט שנקנה באתר בלבד, כל זאת בכפוף לפעילות הקניון ולתיאום הלקוחה עם שירות הלקוחות. יודגש שלא יהיה ניתן לבצע החלפה של מוצרים ו/או לקבל זיכוי כספי דרך עמדת מכירת התכשיטים מור אמירה בקניון רננים.

פרטיות

 1. פרטיות הלקוחות של מבקרות האתר חשובה לעסק ולהנהלת האתר. בהתאם לכך, ננקטים אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל הניתן על סודיות המידע הנמסר לאתר על ידי הלקוחות. עם זאת, בקיום מקרים שאינם בשליטתם ו/או הנובעים מכח עליון, העסק ו/או האתר לא יהיה אחראים לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
 2. בעת שימוש בשירותי האתר נאסף מידע שהלקוחה מוסרת ביודעין ומידע סטטיסטי שמתקבל כתוצאה משימושה באתר (למשל: פרסומות שקראה באתר, העמודים בהם הלקוחה צפתה וכד’).
 3. מילוי טופס ההרשמה או שימוש באתר מהווה הסכמה של הלקוחה לכך שפרטיה יוחזקו במאגרי המידע של האתר ו/או מי מטעמו.
 4. השימוש במידע נעשה על פי דין ונועד לצרכי ניהול ותפעול האתר ומתן השירותים ללקוחות ובכלל זה: שיפור חווית הלקוחה, שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר, שינוי וביטול שירותים ותכנים קיימים, התאמת תכנים ושירותים ללקוחות וטעמם, למטרות שיווק ו/או פרסום ו/או קידום מכירות ו/או מכירות, למטרת פניה לנרשמת בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר של חומר שיווקי ופרסומי ו/או אחר בכל אמצעי תקשורת (לרבות ב-SMS ודוא”ל), לרבות באמצעות טכנולוגיית “עוגיה” (Cookies) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי ו/או לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכדומה.
 5. האתר לא יעשה שימוש במידע המזוהה עם הלקוחה ללא הרשאת הלקוחה אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. מבלי לגרוע מהאמור, האתר יאפשר גישה למידע לאלה מעובדיו ו/או לצדדים שלישים הזקוקים למידע לצורך מתן שירות, תפעול האתר ולניהולו התקין. ללקוחה לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו בקשר למסירת פרטיה כאמור והיא לא תטען בדיעבד כי לא נתנה הסכמתה לעניין זה.
 6. ללקוחה לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי העסק ו/או האתר ו/או מי מטעמו בקשר למסירת פרטיה והשימוש בפרטיה כאמור לעיל והיא מוותרת על כל טענה ו/או תביעה כאמור, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981.
 7. הסכמת הלקוחה לקבלת דיוור, תהווה הסכמה לקבלת דיוור של חומרים פרסומיים, מבצעים, הטבות, שת”פים ועדכונים שונים בקשר למוצרים ולשירותים הניתנים באתר. הפניה והעדכונים ייעשו באמצעי המדיה השונים, כגון: דואר אלקטרוני והודעות כתובות לטלפון הנייד.
 8. פרטי אמצעי התשלום של הלקוחות אינם נשמרים באתר.
 9. הנהלת האתר התקשרה עם חברת Icredit, לצורך סליקה של אמצעי התשלום.
 10. האתר פועל בהתאם לתקן HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure) על מנת להבטיח הגנה על נתוני האשראי של הלקוחות.
 11. מובהר כי עם סיום ההתקשרות עם האתר, תהיה הנהלת האתר רשאית למחוק משרתיה את כל המידע הדיגיטלי המצוי ברשותה בקשר עם הלקוחות ולא תהיה להן כל טענה ו/או תלונה ו/או השגה בקשר עם פעולה זו.

תנאים נוספים

 1. כל מידע, תצוגה וכיו”ב המופיעים באתר ובתוכנה, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, תמונות, סרטונים, אודיו, משחקים שיווקיים ומבצעים ייחודיים, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של העסק ו/או האתר ו/או מי מטעמו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא בהסכמת הנהלת האתר, בכתב ומראש מהנהלת האתר. 
 2. במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שירות באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט בת”א. 
 3. במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין מידע ממקור אחר, יגברו הוראות תקנון זה.
 4. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מעת לעת, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת, בכפוף לכל דין. התקנון ותנאי השימוש באתר ייכנסו לתוקף עם פרסומם באתר.
 5. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות האתר או כל שירות אחר שמספק האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
 6. הנהלת האתר עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו שלם ומדויק. עם זאת, עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב. האתר לא יישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה.

שירות לקוחות

דוא”ל: support@moramira.com

טלפון/ הודעה: 052-3612964 בימים א’-ה’ בין השעות 9:00-18:00.

ט.ל.ח